Conciliació fill menor de 12 anys - junts


Contacte
Vaya al Contenido

CONCILIACIÓ PER TENIR UN/A MENOR A CÀRREC MENOR DE 12 ANYS QUE HA DE FER AÏLLAMENT


Conciliació per tenir a càrrec un/a menor de 12 anys que ha de fer aïllament, tot i no haver estat contagiat per la covid-19

En els casos de fills menors que estan en aïllament i el docent actua com a pare, s’han d’aplicar els criteris que estableix la nota de Funció Pública. En aquests casos s’estableix que correspon el teletreball tots els dies de la setmana sempre que sigui possible i, si no ho és s’han d’aplicar mesures de flexibilitat, règim de torns...Finalment, en cas que tot això no sigui possible, correspon un permís de conciliació, retribuït i no recuperable.
En el cas que es gaudeixi d’un permís de conciliació, el docent haurà d’acreditar que l’escola/grup està tancada i que s’han de quedar a casa per fer-se càrrec del menor.

Documentació que cal adjuntar:
  • Sol·licitud del permís
  • Comunicat del centre educatiu o llar d’infants on està escolaritzat el fill/a.
  • Declaració responsable de no tenir ningú que tingui cura d’un fill/a menor amb qui es conviu (menor de 12 anys, que ha de fer aïllament tot i no haver esta contagiat per la covid-19).
  • La sol·licitud d’aquest permís i la declaració responsable la podreu trobar al portal del centre

(Tots els models de sol·licituds els podeu trobar al portal del centre) ENLLAÇ

Regreso al contenido