Recursos pedagògics - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido

RECURSOS PEDAGÒGICS


JUNTS creiem en una educació integral i integradora. I per tant, en la gran importància d’educar en la cultura religiosa i espiritual.

Som un col·lectiu amb mestres de PRIMÀRIA i professorat de SECUNDÀRIA amb llarga experiència educativa, i estem implicats en els canvis educatius, com Xarxes per al canvi i d’altres.

Anirem penjant documentació i youtubes de formació ja realitzada, com la que trobareu en aquests enllaços: Vídeos de les conferències del curs de formació Bíblia i Cultura. I Jornades de cultura Religiosa i humanista realitzat al Monestir de Montserrat el març del 2018:

AQUÍ teniu la conferència del P. Pius Ramon Tragan “Israel i el seu entorn: el marc cultural de la Bíblia i la seva evolució”
AQUÍ la del P. Lluis DuchViolència i Monoteisme”,
AQUI la del G. Gabriel Soler i Villegas “Europa, una cultura bíblica?”.CENTRE DE RECURSOS


Tobareu recursos a l'antiga web  FERC

Creiem, com tots/es vosaltres, que tenir FORMACIÓ i RECURSOS és molt important.
Per això US CONVIDEM a ser els/les PROTAGONISTES d’aquesta part de la nostra pàgina WEB.
COM?
Envia’ns ENLLAÇOS interessants per a la nostra assignatura, especificant si son per a INFANTIL, PRIMÀRIA o SECUNDÀRIA. I amb una breu explicació del perquè ens l’aconselleu.
Envia’ns PROPOSTES EDUCATIVES que hagis fet servir i vulguis    compartir amb el col·lectiu, donant les explicacions del perquè creus que ens poden ser útils.
Envia’ns qualsevol SUGGERIMENT perquè la nova pàgina WEB sigui una pàgina amb bons recursos pedagògics.

Perquè..... Només JUNTS ho aconseguirem!

Gràcies per les teves aportacions.
Totes elles seràn MOLT BENVINGUDES!

                  

ELS 7 PRINCIPIS DE L’APRENENTATGE
Adaptat del l’estudi “La naturalesa de l’aprenentatge” (OCDE, 2010)

La recerca sobre l’aprenentatge ha establert uns principis generals sobre com aprenem les persones. Aquests principis haurien de fonamentar les pràctiques educatives de les escoles del segle XXI i es poden resumir en set idees clau.

La força i rellevància d’aquests principis no s’obté de considerar-los aïlladament. La seva potencialitat prové d’allò que sumen quan s’apliquen tots ells de manera combinada i flexible. En aquest sentit, l’eficàcia d’una situació d’aprenentatge es produeix en la mesura que compleix els set principis, la qual cosa planteja una fita exigent per a l’organització de l’activitat quotidiana dels centres educatius.

1. L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge. Cal que  l’alumnat sigui el protagonista principal de totes les situacions d’aprenentatge. S’ha d’estimular el seu compromís i que es garanteixi una participació activa i responsable en la construcció del seu propi coneixement.

2. L’aprenentatge és un procés de naturalesa social. L’organització de les situacions d’aprenentatge ha de treure partit de la potencialitat de l’aprenentatge entre iguals. L’aprenentatge cooperatiu, quan s’utilitza adequadament, posa en joc capacitats diverses i té grans resultats en les conductes i en l’educació emocional i afectiva. Això no exclou l’aprenentatge autònom i la recerca personal.

3. Les emocions són part de l’aprenentatge. L’aprenentatge és un procés que combina íntimament motivació, cognició i emoció. Per assolir aprenentatges de qualitat hem de ser capaços i capaces de proposar experiències educatives que connectin amb els interessos i les motivacions de l’alumnat.

4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals.L’organització de les situacions d’aprenentatge ha de contemplar necessàriament les diferències en coneixements previs, en formes d’aprendre, necessitats, interessos i motivacions. Cal considerar que cada alumne/a pot aprendre a partir del que és i sap.

5. L’esforç amb sentit és clau per a l’aprenentatge. Les situacions d’aprenentatge han d’estimular  a l’alumnat a superar-se i posar en joc les capacitats. Cal evitar la ineficaç pressió excessiva pels resultats i estimular l’esforç per fer aprenentatges significatius per a l’alumnat.

6. L’avaluació formativa afavoreix l’aprenentatge. L’avaluació formativa és indispensable per retroalimentar el procés d’aprenentatge i oferir claus per millorar les propostes educatives i les formes d’aprendre. Les experiències educatives han de permetre que els/les alumnes puguin identificar amb claredat què esperem que aprenguin. L’avaluació és una eina per aprendre, no per classificar, ni excloure.

7. Aprendre consisteix a construir connexions entre coneixements. És necessari establir relacions significatives entre els coneixements i afavorir la transferència dels aprenentatges a noves situacions. Cal integrar els aprenentatges formals i els informals i connectar-los amb l’entorn proper, la comunitat i la societat en general. Les situacions d’aprenentatge autèntic i amb un propòsit afavoreixen una comprensió més profunda.
Regreso al contenido